Društvo vzdrževalcev Slovenije

Untitled Document

OSEBNA IZKAZNICA REVIJE VZDRŽEVALEC

NAZIV REVIJE: VZDRŽEVALEC

USTANOVITELJ, ZALOŽNIK IN IZDAJATELJ: DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE 

NASLOV IZDAJATELJA IN UREDNIŠTVA: 
DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana 

NAKLADA IZDAJE:
 1000 kosov 


LETNO ŠTEVILO IZDAJ: najmanj štiri, največ šest 

TERMINI IZDAJ REVIJE: 
konec februarja
konec aprila 
konec junija 
konec avgusta 
oktober (Vzdrževalec - Zbornik) - termin izdaje vezan na vsakoletno Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije
konec decembra

NAMEN IZDAJ: informiranje, izobraževanje in usposabljanje članov in naročnikov revije

TAJNIŠTVO UREDNIŠTVA:

e-naslov: tajnik@drustvo-dvs.si 
telefon: 01 5113 006

telefaks: 01 5113 007
mobitel: 041 387 432

NASLOV UREDNIŠTVA: 
DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE
Uredništvo revije Vzdrževalec
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana

TRANSAKCIJSKI RAČUN: 
NLB d.d., št.: 02017-0016297854

DAVČNA ŠTEVILKA: SI21189455

UREDNIŠKI ODBOR:

Ime in priimek

Funkcija v UO

Podatki

Mag. Viktor Jemec

Urednik

GSM: 040 556 200
e-naslov: viktorjemec1@gmail.com

     

Mag. Ivan Božič

Član

GSM: 041 668 463
e-naslov: ivan.bozic@zvd.si

Kamilo Domitrovič

Član 

GSM: 040 388 187

e-naslov: k1.domitrovic@gmail.com

Helena Mladenović Jerman

Članica

GSM: 040 749 202

e-naslov: helena.jerman@ssts.si

Miran Saksida

Član

GSM: 031 394 956
e-naslov: miran.saksida@tsc.si

Bojan Šinkovec

Član

GSM: 041 489 632
e-naslov: bojan.sin@gmail.com

Marjetka Vrbnjak

Članica

GSM: 051 375 901
e-naslov: marjetka.vrbnjak@gmail.com