Društvo vzdrževalcev Slovenije

Untitled Document

ČLANSTVO V DVS

Vrste članstva:

1. Pogodbeni partner DVS
Družba / podjetje / ustanova postane pogodbeni partner DVS s podpisom Pogodbe o sodelovanju. Pogodba, ki velja do preklica ali spremembe pogojev, vključuje obveznosti izvajalca in pravice pogodbenega partnerja ter določa pogodbeno vrednost v višini 150, 250 in 500 €/leto. V ceno ni vključen DDV. Pogodbena vrednost je odvisna od velikosti družbe / podjetja / ustanove (mala, srednja, velika) ali njene poslovne odločitve. Družba / podjetje / ustanova postane pogodbeni partner, ko podpiše pogodbo o sodelovanju in plača letno pogodbeno vrednost. Za pridobitev predloga pogodbe in pristopnih izjav pošljite mail na tajnik@drustvo-dvs.si ali pokličite na 01 5113 006.

2. Fizični člani DVS 
V DVS se lahko prostovoljno včlani vsak vzdrževalec, zaposlen v družbi / podjetju / ustanovi; upokojenec, študent in vsak drug državljan Slovenije ali tujec, ki izpolni pristopno izjavo v članstvo DVS za fizične člane in plača letno članarino v višini 10 EUR. Članarino lahko zanj plača tudi podjetje. Višina članarine velja do sprejetja nove vrednosti na skupščini DVS. S plačilom članarine postane oseba fizični član DVS. Za pridobitev pristopne izjave kliknite ali pošljite mail na tajnik@drustvo-dvs.si ali pokličite na 01 5113 006.

Fizični član DVS s plačano letno članarino se lahko dodatno naroči na revijo Vzdrževalec, ki izhaja najmanj 4-krat letno. Revijo lahko prejema na dom ali na naslov družbe / podjetja / ustanove, ko izpolni naročilnico za revijo in plača 20 EUR + 9,5% DDV (ta višina naročnine velja do sprejetja nove cene). Naročnino lahko zanj plača tudi podjetje.

3. Naročnik revije Vzdrževalec
Naročnik revije Vzdrževalec je lahko vsak vzdrževalec, zaposlen v družbi / podjetju / ustanovi; upokojenec, študent in vsak drug državljan Slovenije ali tujec, ki izpolni naročilnico na revijo Vzdrževalec in plača 27 EUR + 9,5% DDV (naročnina velja do sprejetja nove cene in samo za naročnike s sedežem oz. naslovom pošiljanja v Republiki Sloveniji). Naročnino lahko za naročnika poravna tudi podjetje. Naročnik revijo lahko prejema na dom ali na naslov družbe / podjetja / ustanove. Za pridobitev naročilnice kliknite ali pošljite mail na tajnik@drustvo-dvs.si ali pokličite na 01 5113 006.

Za več informacij si prosimo preberite dokument Pogoji za včlanitev v Društvo vzdrževalcev Slovenije (DVS).