Društvo vzdrževalcev Slovenije

Untitled Document

STROKOVNA REVIJA VZDRŽEVALEC 

Izide najmanj štirikrat, največ pa šestkrat letno (januar, april, junij, avgust, oktober, december). Vzdrževalec običajno izide 20. v mesecu, oktobrska številka pa ob otvoritvi vsakoletnega Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije (TPVS) in je hkrati Zbornik TPVS. Decembrska številka ima običajno kot prilogo koledar za naslednje leto.

Vzdrževalca prejemajo vsi člani društva in je za vse člane, ki so zaposleni v podjetjih, ki so pogodbeni partnerji DVS, brezplačna. Vsi ostali prejemniki Vzdrževalca morajo plačati letno naročnino. Strokovno glasilo Vzdrževalec ureja 7 članski Uredniški odbor (UO). Društvo razpolaga z bogatim arhivom praktično vseh številk glasila, ki so izšle v preteklih letih.

 V revijo Vzdrževalec so bile v letu 2009 uvedene osrednje - vodilne teme posamezne številke.

 Osrednje teme revije Vzdrževalec v letu 2011: 

  •  osrednja tema revije Vzdrževalec št. 139, ki je izšla februarja 2011, je Vzdrževanje in informacijsko-komunikacijska tehnologija;
  • osrednja tema revije Vzdrževalec št. 140, ki bo izšla aprila 2011,bo Vzdrževanje voznih sredstev;
  •  osrednja tema revije Vzdrževalec št. 141, ki bo izšla junija 2011, bo Kakovost v vzdrževanju;
  • osrednja tema revije Vzdrževalec št. 142, ki bo izšla avgusta 2011, bo Izobraževanje za vzdrževanje
  • osrednja tema revije Vzdrževalec – Zbornik, št. 143, ki bo izšla oktobra 2011 ob 21. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije, bo posvečena vodilni temi tega posvetovanja -Outsourcingu.
  • osrednja tema revije Vzdrževalec št. 144, ki bo izšla decembra 2011, bo Tribologija.

 Vse osrednje teme posameznih številk revije Vzdrževalec so pravočasno najavljene v reviji Vzdrževalec in na spletni strani www.drustvo-dvs.si.

 Oglejte si revije Vzdrževalec, ki so objavljene na spletni strani DVS.

 Klikni tukaj!