Društvo vzdrževalcev Slovenije

Untitled Document

Cilji vedno izhajajo iz določenega poznavanja tvarine, o kateri govorimo. Nemogoče je postavljati cilje za nekaj, o čemer ne vemo dovolj. 

Društvo vzdrževalcev Slovenije je tista točka v državi, kjer se srečujejo ljudje različnih strok, poklicev, izobrazbenih ravni in položajev in katerim je na tak ali drugačen način področje vzdrževanja blizu. Tu so prisotni in se srečujejo:

 • podjetja in posamezniki, ki jim je vzdrževanje vsakodnevno delo;
 • podjetja in posamezniki, ki dobavljajo materiale ali storitve za nemoteno delo prvim;
 • predstavniki različnih izobraževalnih ustanov z vseh ravni izobraževanja (od poklicnih šol do univerz);
 • predstavniki raziskovalnih ustanov, inštitutov in laboratorijev;
 • posamezniki, ki jih vzdrževanje zanima ali je bilo v preteklem (aktivnem) obdobju njihov poklic.

Prepričani smo, da tako oblikovana skupnost lahko kompetentno postavi cilje, ki so:

 • povezovati strokovnjake s področja vzdrževanja, jim nuditi možnost izmenjave znanj in pridobivanje novih znanj;
 • podjetjem nuditi različno strokovno pomoč in informacije s področja vzdrževanja in širše;
 • izobraževalnim ustanovam pomagati pri oblikovanju učnih programov in pri izvajanju izobraževalnih procesov v okviru praktičnega pouka;
 • članom nuditi strokovno podporo, možnost dostopa do znanj in izkušenj;
 • povezovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami s ciljem nadgrajevanja teoretičnih in praktičnih znanj vzdrževalcev, nadgrajevanja obstoječih delovnih metod in razvijanja novih;
 • pozicioniranje vzdrževalne dejavnosti tako na državni ravni kot znotraj podjetij na tisto točko, ki ji glede na pomen in obseg v narodnem gospodarstvu pripada;
 • z različnimi akcijami in aktivnostmi graditi ugled vzdrževalne dejavnosti in s tem prispevati k večji prepoznavnosti poklica in večjemu zanimanju zanj;
 • povezovanje in sodelovanje z državnimi ustanovami;
 • povezovanje z domačimi in mednarodnimi društvi in organizacijami zaradi izmenjave izkušenj, znanj, sodelovanja na skupnih projektih;
 • slediti trendom na vseh področjih vzdrževanja in skladno s tem prilagajati vsebino delovanja in operativne naloge.


Za uresničevanje ciljev so potrebni ljudje (posamezniki in organizacije). Njihovo sodelovanje mora biti motivirano skozi prepoznavanje skladnosti njihovih lastnih ciljev s cilji, ki smo jih zapisali zgoraj. Dosedanje število članov in pogodbenih partnerjev dokazuje, da je takega prepoznavanja veliko, seveda pa je naloga vseh, da  skrbimo za neprestano izboljševanje vsebin dela društva in prilagajanje strategije.